Haber Arşivi
Akademik Kaynak Paylaşımının Dünü, Bugünü, Geleceği FSMV Üniversitesinde Tartışıldı.

 

 
AKADEMİK KAYNAK PAYLAŞIMININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ’NDE TARTIŞILDI!
“Daha Çok Paylaşım, Daha Çok Erişim”
 
 
     25 – 26 Kasım 2011 tarihlerinde “II. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı”  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde düzenlendi. Çalıştay, 90’dan fazla kurumdan, 102 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çalıştay’ın konu başlıkları şöyle; 
 
     • Türkiye’de kütüphanelerarası işbirliği ve kaynak paylaşımının  tarihçesi ve gelişimi,
     • Türkiye’de kütüphanelerarası işbirliği ve kaynak paylaşımının  hukuki yönleri,
     • Türkiye’de ve Dünya’da kütüphanelerarası işbirliği ve kaynak paylaşımının  sorunları ve geleceği,
 
     Çalıştay programında yapılan sunum, değerlendirme ve tartışmaların yanında atölye çalışmaları da yapılmıştır.
     
     Dünya’da 100 yıldan fazla zamandır kütüphaneler sahip oldukları kaynakları paylaşarak hem bilgiye erişimi kolaylaştırmakta, hem de sahip oldukları bütçeleri daha verimli kullanmaktadırlar. 
 
     Ülkemizde kütüphane kaynaklarının paylaşılması geniş çaplı bir uygulama olarak ilk kez  1986 yılında akademik kurum kütüphanelerinin girişimi ile başlatılmıştır. Dünyadan yaklaşık 100 yıl sonra başlatılan bu  uygulama uzun yıllar boyunca yalnızca basılı kaynakların (kitaplar vb.) ödünç verilmesi ve bu işlemlerin telefon, posta ve faks gibi araçlar kullanılarak yönetilmesi şeklinde sürdürülmüştür. Bu dönemde yurtdışındaki kaynak paylaşım uygulamaları  çoğunluka elektronik ortama aktarılmış, paylaşılan kaynakların türü (basılı, eketronik vb.) çoğalmış bunun yanında işlemler ve süreçler bilgisayar ortamına aktarılarak internet tabanlı takip modelleri geliştirilmiştir. 
 
     Nihayet 2006 yılına gelindiğinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından İşbirliği Araştırma Grubu kurulmuş ve bu grup çalışmalarını akademik kaynak paylaşımı uygulamalarının bilgisayar ortamına aktarılması üzerine yoğunlaştırmıştır. Yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen ve internet tabanlı bir platform özelliğini taşıyan Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KITS) 2008 yılında 8 kurumun katılımı ile pilot proje olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
 
     Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KITS) kullanılmaya başladığı ilk günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılanmış ve aradan geçen yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir süre içinde katılımcı kurum sayısı 133’e yükselmiştir. KITS uygulamasının devreye girmesi ile bu alanda ciddi bir farkındalık yaratılmış ve kütüphanelerarası kaynak paylaşımı özellikle akademik kurumlar arasında her yönüyle tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların kayıt altına alınabilmesi, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla ANKOS İşbirliği Araştırma Grubu tarafından 16 Nisan 2010 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde “Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı” düzenlenmiştir.
 
     Çalıştay ve kütüphanelerarasıişbiliği konusunda detaylı bilgi için aşağıda yer alan web sayfaları ziyaret edilebilir,
     • KITS web sayfası 
     • Çalıştay web sayfası 

Rektörümüzün açılış konuşması.