Haber Arşivi
Kütüphanemiz 80. IFLA Toplantısında Temsil Ediliyor!

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun ANKOS İşbirliği Grubu ile hazırlamış olduğu"Professional Training Via Interlibrary Staff Exchange: Case Study From Turkey” isimli bildiri, IFLA World Library and Information Congress 80th IFLA General Conference and Assembly’de kabul edildi.