Duyuru Arşivi
Leges / Hukuklink Veritabanı Açıldı!
Hukuk alanında kanunlar, yönetmelikler, danıştay, yargıtay,sayıştay kararları, içtihatlar ve leges hukuk dergilerini içeren veritabanı üniversitemiz kullanımına açılmıştır.

http://www.hukuklink.com