İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi (DijitalKütüpİST)

İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi (DijitalKütüpİST) Platformu, İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanmış ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş olan YEP-051 Kodlu proje kapsamında hayata geçirilmiştir. Proje İstanbul Üniversitesi liderliğinde ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi ortaklığında yürütülmektedir.

İstanbul Kütüphanelerinde bulunan kültürel miras koleksiyonlarını bir araya getirmeyi ve açık erişimli olarak kullanıcılara sunmayı amaçlayan DijitalKütüpİST Platformu ülkemiz ile ilgili yapılacak her türlü bilimsel ve kültürel araştırma için ilk başvurulacak dijital platformlardan biri olmayı ve böylece İstanbul’un bilgi odaklı kalkınmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

DijitalKütüpİST Platformu bilimsel çalışma ve araştırma dünyasına sunacağı katkıların yanı sıra meslek çalışanları için oluşturacağı yeni işbirliği imkânları ile Bilgi ve Belge Yönetimi alanına da bilimsel ve kültürel destek sağlayacaktır.

DijitalKütüpİST Platformu nihai olarak, İstanbul başta olmak üzere ülkemizde bulunan ve dijital kültürel miras koleksiyonlarına sahip olan tüm kütüphane, arşiv ve benzeri bilgi merkezleri ile işbirlikleri gerçekleştirmeyi ve platformu genişletmeyi hedeflemektedir.

Dijital Platformun Temel Özellikleri

Platform tüm kurumların arka planda uluslararası standartlara uygun olarak kendi verilerini girebileceği şekilde oluşturuldu.

Bu sayede kurumlar ellerinde bulunan Kültürel Miras materyallerini bu ortak platform üzerinden paylaşabilecek, diğer kurumlar bu platformda olan eserlere erişip, dijitalleşme çalışmalarına daha nitelikli olarak yön verip, gereksiz zaman ve maddi kayıp yaşamayacaktır.

Bu platforma Dublin Core standardına göre dergi, fotoğraf, gazete, gravür, harita, hat, kitap, makale, müzik notası, tez, yazma eser ile birlikte ses, görüntü (video) vb. PDF, JPEG, TIF, MP3, PNG, MOV, MP4 ile birlikte GIF, BMP, MPG, WMA, ASF, WAV, AVI, DOC, XLS, ZIP ve benzeri bütün formatlarda yüklenebilecektir.

Projeye taranan eserlerin aktarımı hala devam etmektedir.