Kurallar
 • Kütüphane Kuralları

  • Zamanında iade edilmeyen yayınlar için günlük gecikme cezası uygulanır.
  • Hatırlatma notu gönderilmemiş olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  • Cezalarla ilgili kurallar fakülte üyeleri ve idari personel için de aynen uygulanır.
  • Ödünç alınmış bir yayının kaybedilmesi halinde yayının güncel fiyatı ve işlem ücreti olan 10-TL kullanıcı tarafından kütüphaneye ödenir.
  • Okuyucu almış olduğu yayın/yayınları 30 günden fazla geciktirir ise kütüphane hesabı 1 dönem boyunca kapatılır ve ödünç yayın verilmez.
  • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi ödünç verdiği herhangi bir yayın /yayınları belirtilen süreden daha önce iade edilmesini talep edebilir.
  • Kütüphane içinde sigara içilmesine, yiyecek ve içecek bulundurulmasına izin verilmez.
  • Kütüphaneye girmeden önce cep telefonlarının sesi mutlaka kapatılmalıdır.
  • Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta ve özel eşya bırakılmamalıdır.
  • Kullanıcılar kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamazlar ve kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştiremezler.
  • Kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar.
  • Kullanıcılar kütüphanede bulunan bilgisayarlardaki programları kopyalayamazlar.
  • Kullanıcılar internet kullanımı sırasında yasa dışı ve ahlaki değerlere uygun olmayan ögeler içeren web adreslerine giremezler.


 • Okuyucu Hakları

  • Akademik Personel, İdari Personel
   45 Gün süre ile 20 adet kitap, 
   2 Gün süre ile 2 adet DVD,VCD ve CD
   2 Gün süre ile 1 Adet güncel olmayan dergi,
   3 Saat süre ile Reserve yayın, 

  • Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri,
   30 Gün süre ile 10 adet kitap,
   2 Gün süre ile 2 adet DVD,VCD ve CD 
   2 Gün süre ile 1 Adet güncel olmayan dergi,
   2 Saat süre ile Reserve yayın,

  • Yarı zamanlı Öğretim Üyesi, Öğrenci Lisans, Öğrenci Önlisans, 
   15 Gün süre ile 10 adet kitap, 
   2 Gün süre ile 2 adet DVD,VCD ve CD 
   2 Saat süre ile Reserve yayın,

  • Kütüphaneler Arası Ödünç Verme 
  10 Kitap, 30 gün 


 • Günlük Gecikme Cezaları :

  • Öğrenci, Akademik, İdari Personel : 0,50-TL
  • Reserve saatlik ( Ders Kitabı ) : 0,50-TL


 • Kayıp Yayın İşlemleri :

  Kayıp Yayın İşlemleri : • Ödünç alınmış kitabın kaybedilmesi halinde güncel fiyatı ve işlem ücreti olan 10-TL kullanıcı tarafından kütüphaneye ödenir. 
  • Ödünç alınmış DVD, VCD ve CD'nin kaybedilmesi halinde 10-TL işlem ücreti ve DVD,VCD ve CD 'nin orjinali kullanıcıdan talep edilir.