Üniversitede verilen her dersin temel ve yardımcı basılı kaynakları kütüphanenin 'Rezerve Bölümü'nde kullanıma sunulmuştur. Bu kaynaklar kısa süreli ödünç verilmektedir.