Kütüphane koleksiyon geliştirme işlemleri satın alma- abonelik, bağış, değişim ve ayıklama yoluyla sağlanır.

 

Satın Alma/Abonelik ; satın alma/abonelik yoluyla Kütüphane koleksiyonuna girecek olan bütün materyaller, üniversitenin eğitim-öğretim hedefine uygun olmalıdır.

Basılı materyallerin satın alma/abonelik işlemleri değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler aşağıdaki gibidir:

 1. Materyalin Üniversite’nin müfredat programını destekler nitelikte olması,
 2. Materyalin kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olması,
 3. Materyalin kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel nitelikte olması,
 4. Materyalin güncelliği,
 5. Materyalin maliyeti,
 6. Yayınevi güvenirliği ve standartları,
 7. Fiziki formun uygunluğu,
 8. Disiplinlerarası kullanımı,
 9. Materyalin güncelliği,
 10. Materyalin miktarı (İhtiyaç duyulan miktarda sağlanması)

 

Elektronik materyallerin satın alma/abonelik işlemleri değerlendirilirken göz önüne alınacak kriterler aşağıdaki gibidir:

 1. Materyalin konu ve dil olarak Üniversite’nin programlarına uygunluğu,
 2. Aynı konuda kütüphanenin abone olduğu başka bir veri tabanın olup olmaması,
 3. Veri tabanının deneme süresince ve/veya abone olunan sürede alınan kullanım istatistikleri,
 4. Veri tabanın bilimsel niteliği,
 5. Yayınevinin niteliği,
 6. Materyalin güncelliği,
 7. Materyalin maliyeti,
 8. Disiplinlerarası kullanımı,
 9. Materyalin formatı (HTML, PDF, EPUB vb.),
 10. Hizmet veren platformun verimliliği ve güvenilirliği,
 11. Platform ara yüzünün kolay ve ergonomik tasarımı,
 12. Lisans şartları,
 13. Teknik destek

 

Bağış; kütüphanenin bağış yoluyla materyal sağlamadaki temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 1. Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir eser niteliği haricinde güncelliğini yitirmiş olan materyaller kabul edilmez.
 2. Bağış yapılan materyal kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa, fotokopi ise ya da fiziksel olarak yıpranmış ise kabul edilmez.
 3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bağış yapılan materyalleri hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.
 4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağış talebinde bulunabilir.
 5. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği materyalleri iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
 6. Kütüphane bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulur.
 7. Bağış yapılan materyal sayısının en az 10.000 ve üzerinde olması durumunda, bağışçının talebi ve fiziki koşulların uygunluğu göz önüne alınarak Genel Sekreterliğin görüşü ve oluru ile ayrı bir koleksiyon oluşturulur.

 

Değişim; kütüphane koleksiyonundaki ihtiyaç duyulmayan ve üniversitenin yayımlamış olduğu yayınları, üniversite, enstitü, yayıncı vb. kurum ve kuruluşlarla belli bir program çerçevesinde değişim yapabilir.

 

Ayıklama; çeşitli sebeplerle kullanım imkânı bulunmayan materyallerin belirli zamanlarda seçilerek koleksiyondan çıkartılmasıdır. Ayıklanacak materyallerin belirlenmesi amacıyla gerekli fiziksel çalışmaları yönlendirmek, bibliyografik kayıtlardaki çalışmaları yürütmek için bir komisyon oluşturulur. Kütüphane koleksiyonundan ayıklanacak materyaller için uygulanacak adımlar şunlardır;

 1. Üniversite ders programlarının incelenmesi,
 2. Koleksiyon sayısı ve raf kapasitesinin değerlendirilmesi,
 3. Materyallerin yararlanma istatistiklerinin incelenmesi,
 4. Ayıklanması önerilen materyallerin listelenmesi,
 5. Komisyonun onayı ile materyallerin kayıtlardan düşülerek imha işleminin yapılması