Belge / Yayın Sağlama Hizmetleri

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin eğitim, öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için her türden yayının sağlanmasını öncelikli görevleri arasına almıştır. Satın almanın yayında her türlü ulusal/uluslararası birliktelikler de yer alarak hızlı bir şekilde yayınları sağlama yoluna gitmektedir.
Akademik, İdari Personel ve öğrencilerimiz kütüphane kayıtlarına giriş yaparak isteklerini elektronik ortamda iletebilirler. Tüm işlem süreçlerinin hızlı ve zamanında gerçekleşmesi için belge/yayın sağlama hizmetleri mutlaka kütüphane kaydı üzerinden yapılmalıdır.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN YARARLANMA KURALLARI
· FSMVU akademik personeli için, kütüphane koleksiyonunda bulunmayan kitap/makaleler için istek yapıldığında, diğer kütüphanelerden ödünç alınabilir. Kütüphanede bulunmayan bilgi kaynakları istekleri çevrimiçi olarak, kütüphane web sayfasındaki KAÖ (ILL) Ödünç İstek formu doldurularak yapılır ve elden yapılan istekler işleme konulmaz.
· İstek sahibi KAÖ(ILL) isteğinde bulunmadan önce aradığı yayının Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kütüphane kataloğunda olup olmadığını kontrol eder. (http://opac.fatihsultan.edu.tr)
· Bibliyografik bilgisi eksik olan kitap istekleri, istek sahibine bildirilir, eksik bilgilerin tamamlanmasından sonra işleme alınır.
· İstenen kaynak kütüphaneye ulaştıktan sonra kaynağın ne zaman ve nereden alınacağı bilgisi telefon ya da e-posta ile okuyucuya bildirilir.
· Diğer kurumlardan ödünç alınan kaynakların süresinin uzatılması ödünç veren kurumun KAÖ (ILL) politikasına bağlıdır.
· Bir kişi aynı anda en fazla 5 istekte bulunabilir.
· Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi library@fatihsultan.edu.tr e-posta adresine bildiriniz.
· Tüm bu hizmetler için ücret talebi Üniversitelerin politikalarına bağlıdır. Şimdilik ücret istenmemektedir.
· Şayet kitap kaybolursa, kaybeden okuyucu kitabın bedelini, ödünç alınan üniversitenin KAÖ (ILL) kurallarına uygun olarak öder.
İhtiyaç duyulması halinde ödünç verilen yayın, iade tarihi dolmadan geri çağrılabilir.

DİĞER ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN YARARLANMA KURALLARI
· Tüm işlemler KİTS üzerinden yapılmaktadır.
· Kütüphanelerarası ödünç verme KAÖ (ILL) hizmetlerine katılan kütüphaneler yararlanır.
· Ödünç alma işlemlerinde Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Makale İstek Formu'nun KİTS üzerinden eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
· Formu dolduran kurum, kitabın kaybolması ya da hasar görmesi durumunda tüm sorumlulukları kabul eder.
· Üniversite kütüphaneleri 1 ay süreyle 10 kitabı ödünç isteyebilir.
· İstek yapılan kitaplar kargo ile gönderilir. FSMVU kütüphanesine iade edilmesi gereken kitapların da kargo ile ulaştırılması tercih edilir. Kargo ile ilgili tüm masraflar isteği yapan kütüphaneye aittir.
· Dergiler, referans kaynakları, nadir eserler, kısa süreli ödünç verme (rezerve) ve gör-işit materyalleri ödünç verilmez.
· Makale fotokopileri, telif yasasının izin verdiği ölçülerde gönderilir.
· İhtiyaç duyulması halinde ödünç verilen yayın, iade tarihi dolmadan geri çağrılabilir.