Kütüphane üyelik işlemi aşağıdaki gibidir;

  1. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli kütüphanenin doğal üyesidir. Üniversite kimlik kartlarını kullanarak kütüphaneden materyal ödünç alabilirler.
  2. Üyeler materyalleri ödünç alırken, üniversite kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.
  3. Diğer üniversite kütüphanelerinden ödünç materyal almak isteyen Üniversite’nin akademik, idari personeli ve lisansüstü öğrencileri, ilgili kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür.
  4. Tüzel kişilerin materyal ödünç alma hizmetinden yararlanabilmeleri, kütüphaneler arası ödünç verme (ILL) protokollerine bağlı olarak gerçekleştirilir.
  5. Kütüphane üyelerinin ödünç alabileceği materyal sayı ve gün sınırlamaları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nın önerisi ve Genel Sekreterliğin onayı ile belirlenir.
  6. Yapılan tüm ödünç işlemlerinde güncel kütüphane otomasyon programı kayıtları esas alınır.