Dış Kullanıcı Üyelikleri /Üyelikler
Dış kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmeleri için üyelik aranır. Sanayi Kuruluşları, FSMVU mezunları ve tüm kütüphane imkânlarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. Üyelik anlaşmasına bağlı olarak kütüphane olanaklarından paketler doğrultusunda yararlanabilirler