“Tarihin Derinliklerinden Bilimin ve Sanatın Ufuklarına...” sloganı ile yola çıkan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, bunu başarabilmek için, dünyanın dört bir yanına dağılmış medeniyet eserlerimizi ve sahip olduğumuz yerel ve bölgesel kaynaklarımızı koruma ve gelecek nesillere aktarmada genç insan zenginliğimizi bir avantaja dönüştürmeye çalışacağız.

  Bu amaç ve hedefleri yerine getirmek için kütüphanemiz ; geleneksel kütüphane hizmetlerini, en yeni ve ileri teknolojik gelişmelerle destekleyerek, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak ve bu yolla tüm kütüphane kullanıcılarının bilimsel ve entellektüel faaliyetlerine destek veren kaliteli bir kütüphane hizmeti üretmek üzere çalışmalara başlamıştır.

  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir.Merkez kütüphaneye bağlı, beş yerleşkede de kütüphanelerimiz bulunmaktadır. 100.000'i aşkın basılı kitap, 300.000' yakın e-kitap, 40.000'in üzerinde e-dergi, 40'ın üzerinde veritabanı, güncel İngilizce, Arapça ve Türkçe gazeteler, 200'ün üzerinde basılı dergi aboneliği ile hizmet verilmektedir.