Bağış; kütüphanenin bağış yoluyla materyal sağlamadaki temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir eser niteliği haricinde güncelliğini yitirmiş olan materyaller kabul edilmez.

Bağış yapılan materyal kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa, fotokopi ise ya da fiziksel olarak yıpranmış ise kabul edilmez.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bağış yapılan materyalleri hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağış talebinde bulunabilir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği materyalleri iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.

Kütüphane bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulur.

Bağış yapılan materyal sayısının en az 10.000 ve üzerinde olması durumunda, bağışçının talebi ve fiziki koşulların uygunluğu göz önüne alınarak Genel Sekreterliğin görüşü ve oluru ile ayrı bir koleksiyon oluşturulur.