Telif
Elektronik (Sayısal) Kütüphane kullanıcılarından, yayıncıların telif haklarına saygı göstermeleri beklenmektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi, ULAKBİM EKUAL, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, elektronik ortamdaki tam metin bir derginin bütününün indirilmesi yasaktır. (Bir derginin veya veritabanının tüm kayıtlarının aynı makineden indirilmesi yasaktır.) Bu kurala uyulmadığı takdirde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi`nin abone olduğu ilgili veritabanınına erişimi kesilebilir. Veritabanlarından tam metin makale ya da kitabın bir bölümü indirme işlemi sadece bireysel kullanım içindir. Ticari ve/veya farklı birtakım amaçlar için kullanılamaz.

Online Veritabanları Kullanım Kuralları: 
Bu kaynakların kullanımı FSMVU öğretim üyeleri, öğrencileri ve personeli ile sınırlı olup, sadece kişisel araştırma yapmak ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Veritabanlarından, robot veya benzeri yazılımlar kullanılarak, sistematik şekilde, bir derginin veya veritabanının tüm kayıtlarının indirilmesi yasaktır. Veritabanından kopyalanan bilgilerin, FSMVU öğrenci, öğretim görevlisi ve personeli dışındaki kişilerle paylaşılması yasaktır.