Koleksiyon Geliştirme
FSMVÜ Kütüphanesi, üniversitede yapılan öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemektedir.

Kütüphanenin koleksiyon oluşturmadaki temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

- Öğretimi ve entelektüel faaliyetleri desteklemek amacıyla kitap, DVD, dergi, rapor, elektronik bilgi kaynağı, e-dergi, e-makale ve diğer kaynakları sağlamak.
- Araştırmalar için gerekli kaynakları sağlamak.
- Her ders için temel ve yardımcı kaynakları sağlamak.
- Her konu ile ilgili referans kaynaklarını sağlamak.