Kütüphaneden ödünç materyal alan üyenin yükümlülükleri;

 1. Kütüphaneden materyali ödünç alan üye, ödünç aldığı materyali özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmekle yükümlüdür.
 2. Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan materyalin iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra materyalin en geç 3 (üç) gün içinde iadesi zorunludur.

Kütüphane uzatma işlemi;

 1. Üyeler ödünç aldıkları materyalleri 3 kez uzatma hakkına sahiptir.
 2. Uzatılmak istenen materyalin uzatma işlemi en erken iade süresinin bitimine 3 gün kala yaptırılabilir.
 3. Üzerinde gecikmiş materyal ve para cezası bulunan üyelerin ödünç süreleri uzatılamaz.
 4. Başka bir üye tarafından ayırtma işlemi yapılan materyallerin süresi uzatılamaz.

Ödünç verilemeyecek materyal;

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilmez. Kullanıcılar, bu materyallerden sadece kütüphane içinde yararlanabilirler.

 1. Referans kaynakları (Ansiklopedi, sözlük, biyografya, yıllık, rehber, el kitabı, atlas, bibliyografya, indeks, öz (abstract), istatistik, katalog, raporlar v.b.),
 2. Tezler,
 3. Rezerve kitaplar,
 4. Süreli yayınların güncel sayıları,
 5. Müzik notaları,
 6. Harita ve slaytlar,
 7. Belli bir koleksiyonun parçaları, heykel, resim gibi sanatsal malzemeler,
 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan nadir eserler ve diğer materyaller.

*Zamanında iade edilmeyen yayınlar için günlük gecikme cezası uygulanır. Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda materyalin orjinal  kopyasını, orjinal kopyası bulunamıyorsa kütüphanenin belirlediği aynı değerdeki başka bir materyali temin etmekle yükümlüdür. Kullanıcıdan, kayıp materyalin yerine temin edilen materyal için önceden belirlenen işlem ücreti alınır.

Ödünç süreleri;

Akademik Personel, İdari Personel

   45 Gün süre ile 20 adet kitap, 

   5 Gün süre ile 2 adet DVD, VCD ve CD

   3 Gün süre ile 1 Adet güncel olmayan dergi,

   3 Saat süre ile Reserve yayın, 

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri,

   30 Gün süre ile 10 adet kitap,

   5 Gün süre ile 2 adet DVD,VCD ve CD 

   3 Gün süre ile 1 Adet güncel olmayan dergi,

   3 Saat süre ile Reserve yayın, 

Öğrenci, Lisans, Öğrenci Önlisans, 

   15 Gün süre ile 10 adet kitap, 

   5 Gün süre ile 2 adet DVD,VCD ve CD 

   3 Saat süre ile Reserve yayın