TÜBİTAK ULAKBİM - Wiley, Oku & Yayımla Anlaşması

TÜBİTAK ULAKBİM - Wiley, Oku & Yayımla Anlaşması

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Projesi kapsamında erişim sağladığımız Wiley Yayınevi’ne ait elektronik dergilerin erişim anlaşması 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür.

Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamındaki dergilere gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınların, Makale İşlem Ücreti (APC) ödemeden, “Açık Erişim” yayımlanması mümkün olacaktır. Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publication” türündeki yayınlar AE desteği kapsamında olacaktır.

AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır. 

Wiley Oku ve Yayımla Anlaşması gereği Türkiye genelinde üniversiteler için belirlenmiş bir yayın yapma kotası bulunmaktadır. Bu kotaya ulaşıldığında bir sonraki yıla kadar bu anlaşma kapsamında yayın yapma hakkı olmayacaktır. İlgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

AE olarak yayın yapmak isteyenlerin, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal epostalarını kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısından önemlidir.

Wiley Gold & Hybrid Q1&Q2 AE Desteği Yapılacak Dergi Listesi 2023

TÜBİTAK - Wiley Anlaşma Metni